Våra vanligaste frågor och svar

Hittar du inte svaret på dina frågor nedan kan du alltid kontakta oss

Hur registrerar jag mig?

För att registrera dig hos Uppland Sparkapital gör du en registrering på vår hemsida. Klicka på ”Registrera” i menyn. Du fyller sedan i formuläret och bekräftar detta med hjälp av din BankID legitimation. Tänk på att du måste kunna ange ett bankkonto som framtida utbetalningar ska gå till.

Hur lånar jag ut pengar?

För att låna ut pengar gör du en insättning och betalar in ditt valfria belopp till vårt bankgiro, på precis samma vis som du betalar exempelvis en faktura. Du får ett OCR nummer som motsvarar ditt kontonummer. Det måste anges vid alla inbetalningar.

Hur mycket får jag låna ut?

Det samlade kapitalbeloppet du lånar ut genom Uppland Sparkapital får maximalt uppgå till 200 000 kr.

Finns det några minimumgränser på belopp?

Det finns inte några minimumgränser för insättning på Huvudkontot.

Kan jag öppna ett investeringskonto hos Uppland Sparkapital om jag inte vill använda Internettjänsten?

Nej, för att bli kund hos Uppland Sparkapital måste du använda Internettjänsten.

Kostar det något att registrera sig?

Att registrera sig är avgiftsfritt.

Kan en omyndig person registrera sig hos Uppland Sparkapital?

Omyndiga personer kan inte registrera sig hos Uppland Sparkapital.

Kan vi ha ett gemensamt investeringskonto?

Det är inte möjligt för två personer att dela konto hos Uppland Sparkapital.

Kan jag ha flera aktiva lån med olika löptider genom Uppland Sparkapital?

Du har möjlighet att låna ut dina pengar i olika omgångar genom Uppland Sparkapital. Du behöver inte heller välja samma löptid på lånen.

Kan företag, organisationer och föreningar öppna investeringskonto hos Uppland Sparkapital?

Uppland Sparkapital tillåter endast privatpersoner att bli kunder hos Uppland Sparkapital.

Vilken är beloppsgränsen för insättning?

Det finns i praktiken ingen undre insättningsgräns. Maximala kapitalbelopp som en kund kan ha utlånat via Uppland Sparkapital är 200 000 kr.

Hur gör jag en insättning via min ordinarie bank?

  1. Logga in på din ordinarie bank.
  2. Du gör en insättning till Uppland Sparkapitals Bankgiro 5020-3264
  3. Ange hela ditt huvudkontos nummer utan mellanslag och bindestreck som OCR-nummer vid betalning (återfinns i din Internettjänst hos Uppland Sparkapital).
  4. Verkställ betalningen. Dina pengar kommer att vara utlånade genom Uppland Sparkapital inom 5 bankdagar.

Hur betalar jag via Internet om jag har glömt mitt OCR- nummer?

Du måste ange ett OCR-nummer för att sätta in pengar. OCR-numret är ditt kontonummer utan blanksteg och bindestreck. Ditt kontonummer hittar du när du loggar in eller i välkomstbrevet som du fått när blivit registrerad som kund.

Innebär autogiro att insättningar överförs till mitt konto automatiskt varje månad?

Nej, autogiromedgivandet används i första hand att kontrollera dina kontouppgifter som du lämnade i samband med din kontoansökan. Inga pengar dras från ditt bankkonto utan ditt medgivande. Vill du skapa automatiska månadsinsättningar eller göra engångsinsättningar måste du själv begära detta efter du loggat in på Uppland Sparkapital Internettjänst. Funktionen hittar du under rubriken insättning.

Hur gör jag om jag vill placera med automatiska insättningar varje månad?

Om du vill få överföringar av insättningar automatiskt gjorda från din bank till ditt konto i Uppland Sparkapital varje månad, så loggar du in på Uppland Sparkapitals internettjänst. Under rubriken insättningar kan du begära en enstaka betalning eller lägga upp en automatisk insättning varje månad, en så kallad månadsinsättning. Då lånas dina pengar ut automatiskt genom Uppland Sparkapital varje månad.

Kostar det något att placera automatiskt med månadsinsättning?

Nej, tjänsten är helt avgiftsfri.

När i månaden dras pengarna från mitt konto via autogiro?

Du bestämmer själv när pengarna ska dras från ditt konto. Det görs alltid på angiven betalningsdag. Om angiven dag skulle vara en helgdag görs betalningen på närmast följande bankdag.

Hur begär jag tillbaka mina utlånade pengar?

  1. Logga in på Uppland Sparkapitals Internettjänst
  2. Välj ”Uttag/Annan Bank” på startsidan och följ instruktionerna
  3. Medlen kommer att återbetalas till ditt föranmälda bankkonto inom 5 bankdagar.

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar?

Om du begär uttag från Huvudkontot kommer dina medel att vara tillgänglig på ditt föranmälda bankkonto inom fem bankdagar. Det är endast möjligt att göra uttag från Huvudkontot. Om du har investerat pengar på ett bundet konto så måste du kontakta kundtjänsten för att göra ett förtidsavslut. Tänk på att det kostar pengar att avsluta i förtid.

Hur många uttag får jag göra per år?

För Huvudkontot råder fria uttag. Det är inte möjligt att göra uttag från andra konton utan du måste först föra över pengarna till Huvudkontot.

Hur beräknas den förväntade avkastningen?

Avkastningen beräknas efter basen 365/365 (366/366)

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?

Ja, Uppland Sparkapital skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör Uppland Sparkapital skatteavdrag på min ränta?

Ja, Uppland Sparkapital drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483)

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?

Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Dokument” när du loggat in på dina internetsidor hos Uppland Sparkapital.

Har Uppland Sparkapital tillstånd från Finansinspektionen?

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Att investera i krediter medför alltid en risk!

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar?

Uppland Sparkapital använder Bankgirot för inbetalningar och utbetalningar görs från Handelsbanken.

Finns det någon kreditbedömning på Uppland Sparkapital?

Vi har inte publicerat någon kreditbedömning av Uppland Sparkapital. Uppland Sparkapital förmedlar dina pengar till UpplandsSpar, så din riskexponering är hos UpplandsSpar. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet.

Kan jag öppna ett konto hos Uppland Sparkapital som utlandsboende?

Nej, för att kunna öppna konto hos Uppland Sparkapital krävs att du har ett svenskt personnummer, bankkonto i svensk bank och en registrerad folkbokföringsadress i Sverige.

Varför har Uppland Sparkapital inte Clearingnummer?

Uppland Sparkapital är ingen bank, utan är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster. Uppland Sparkapital ger hög avkastning på dina pengar från första kronan och är ett bra komplement till din ordinarie bank.

Jag kan inte hitta min bank i listan, vilken bank ska jag ange?

Om du först skriver in ditt clearingnummer så brukar namnet på banken komma upp. I Sverige finns det ett flertal Sparbanker vars clearingnummer börjar på 8  – ibland kommer det upp att de tillhör Swedbank. Det är inte något problem. Så länge du har fyllt i rätt clearingnummer och kontonummer så ska det fungera.

Är Uppland Sparkapital internettjänst säker?

Uppland Sparkapital använder sig av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) med EV-certifikat för att skydda all kommunikation (användar-ID, lösenord och meddelanden) mellan din webbläsare och vår webbserver. EV-certifikat (EV) är en typ av SSL-certifikat med en extra hög nivå av kontroll vid utfärdandet. Många internetbanker innehar denna certifikattyp. Du kan enkelt se när kommunikationen är krypterad – med ett EV-certifikat syns företagets namn i grönt i webbläsarens adressrad, då vet du att du besöker den korrekta webbplatsen.

Har Uppland Sparkapital en kundtjänst?

Ja, du är mycket välkommen att kontakta oss på e-post: kundtjanst@upplandsparkapital.se alternativt ringa oss på tel: 08-753 22 60.

Vi har telefontid 08:00 – 14:00 på vardagar.