Våra vanligaste frågor och svar

Hittar du inte svaret på dina frågor om din placering hos oss på våra konton kan du alltid kontakta oss

Vad gäller vid flytten från UpplandsSpar till Uppland Sparkapital?

Om du som varit kund hos UpplandsSpar har frågor relaterade till flytten från UpplandsSpar till Uppland Sparkapital så kan du hitta svar på de vanligaste frågorna här Frågor och Svar om Uppland Sparkapital.

Hur blir jag kund och får hög avkastning på mina pengar?

För att bli kund hos Uppland Sparkapital gör du en registrering på vår hemsida. Klicka på ”Öppna konto” i menyn. Du fyller sedan i formuläret och bekräftar detta med hjälp av din BankID legitimation. Tänk på att du måste kunna ange ett bankkonto som framtida utbetalningar ska gå till.

Hur gör jag en insättning?

När du gör en insättning betalar du in ditt valfria belopp till vårt bankgiro, på precis samma vis som du betalar exempelvis en faktura. Du får ett OCR nummer som motsvarar ditt kontonummer. Det måste anges vid alla inbetalningar.

Hur mycket kan jag placera?

Din totala placering hos Uppland Sparkapital får som maximalt uppgå till 100 000 kr. Skulle ditt totala saldo hos Uppland Sparkapital vid något tillfälle överstiga 100 000 kr, betalas det överskjutande beloppet automatiskt ut till ditt föranmälda bankkonto.

Finns det några minimumgränser på belopp?

Det finns inte några minimumgränser för insättning på Huvudkontot. På andra konton kan det finnas minimumgränser. Kontovillkor och minimigränserna finns angivna på sidan ”Våra Konton”.

Kan jag öppna ett konto hos Uppland Sparkapital om jag inte vill använda Internettjänsten?

Nej, för att bli kund hos Uppland Sparkapital måste du använda Internettjänsten.

Kostar det något att öppna konto?

Att öppna konto är avgiftsfritt.

Kan en omyndig öppna ett konto hos Uppland Sparkapital?

Omyndiga personer kan inte öppna ett konto hos Uppland Sparkapital.

Kan vi ha ett gemensamt konto?

Det är inte möjligt för två personer att dela konto hos Uppland Sparkapital.

Kan jag ha flera konton hos Uppland Sparkapital AB?

Du kan öppna hur många konton du vill så länge din sammanlagda insättning på alla konton understiger 100 000 kr. Alla dina konton samlas under samma kundkonto.

Kan företag, organisationer och föreningar öppna konto hos Uppland Sparkapital?

Uppland Sparkapital AB tillåter endast privatpersoner att bli kunder hos Uppland Sparkapital.

Vilken är beloppsgränsen för insättning?

Det finns i praktiken ingen undre insättningsgräns. Maximalt belopp som en kund kan ha inlånade hos Uppland Sparkapital är 100 000 kr.

Hur gör jag en insättning via min ordinarie bank?

  1. Logga in på din ordinarie bank.
  2. Du gör en insättning till Uppland Sparkapitals Bankgiro 5020-3264
  3. Ange hela ditt huvudkontos nummer utan mellanslag och bindestreck som OCR-nummer vid betalning (återfinns i din Internettjänst hos Uppland Sparkapital AB).
  4. Verkställ betalningen. Insatta medel kommer att vara krediterade hos Uppland Sparkapital inom 5 bankdagar.

Hur betalar jag via Internet om jag har glömt mitt OCR- nummer?

Du måste ange ett OCR-nummer för att sätta in pengar. OCR-numret är ditt kontonummer utan blanksteg och bindestreck. Ditt kontonummer hittar du när du loggar in eller i välkomstbrevet som du fått när blivit registrerad som kund.

Innebär autogiro att insättningar överförs till mitt konto automatiskt varje månad?

Nej, autogiromedgivandet används i första hand att kontrollera dina kontouppgifter som du lämnade i samband med din kontoansökan. Inga pengar dras från ditt bankkonto utan ditt medgivande. Vill du skapa automatiska månadsinsättningar eller göra engångsinsättningar måste du själv begära detta efter du loggat in på Uppland Sparkapital Internettjänst. Funktionen hittar du under rubriken insättning.

Hur gör jag om jag vill placera med automatiska insättningar varje månad?

Om du vill få överföringar av insättningar automatiskt gjorda från din bank till ditt konto i Uppland Sparkapital varje månad, så loggar du in på Uppland Sparkapitals internettjänst. Under rubriken insättningar kan du begära en enstaka betalning eller lägga upp en automatisk insättning varje månad, en så kallad månadsinsättning.

Kostar det något att placera automatiskt med månadsinsättning?

Nej, tjänsten är helt avgiftsfri.

När i månaden dras pengarna från mitt konto via autogiro?

Du bestämmer själv när pengarna ska dras från ditt konto. Det görs alltid på angiven betalningsdag. Om angiven dag skulle vara en helgdag görs betalningen på närmast följande bankdag.

Hur gör jag ett uttag?

  1. Logga in på Uppland Sparkapitals Internettjänst
  2. Välj ”Uttag” på startsidan och följ instruktionerna
  3. Medlen kommer att utbetalas till ditt föranmälda bankkonto inom 5 bankdagar.

Hur lång tid tar det tills jag får mina pengar?

Om du begär uttag från Huvudkontot kommer dina medel att vara tillgänglig på ditt föranmälda bankkonto inom fem bankdagar. Det är endast möjligt att göra uttag från Huvudkontot. Om du har pengar på något annat konto så måste du först föra över pengarna till Huvudkontot.

Hur många uttag får jag göra per år?

För Huvudkontot råder fria uttag. Det är inte möjligt att göra uttag från andra konton utan du måste först föra över pengarna till Huvudkontot.

Hur beräknas räntan?

Ränta beräknas efter räntebasen 365/365 (366/366)

När betalas räntan ut?

Räntan på Huvudkontot kapitaliseras den 31 december varje år. Räntan på Räntekonton kapitaliseras vid löptidens slut. För Räntekonton med längre löptid än 12 månader kapitaliseras räntan var 12:e månad.

Kan jag ta ut mina pengar innan bindningstidens slut?

Huvudkontot löper utan bindningstid och med fria uttag. Vill du ta ut medel från ett konto med bindningstid innan bindningstidens slut så är det möjligt mot en avgift. Avgiften regleras i Uppland Sparkapital prislista. För att göra ett uttag från ett konto med bindningstid begär du snabbuttag

Vad händer om jag vill ta ut en del av mitt sparande?

Du kan ta ut en del av dina pengar från Huvudkontot, kvarstående belopp följer den ursprungliga utlåningsräntan.

Kan jag göra mer än en insättning?

Det råder fria insättningar till Huvudkontot. För Räntekonto, fast ränta, är det inte möjligt att göra fler insättningar till redan startat konto. Du kan alltid starta ett ytterligare ett Räntekonto och göra insättningen på det.

Skickar ni kontrolluppgifter till skatteverket?

Ja, Uppland Sparkapital skickar kontrolluppgifter till skatteverket, i enlighet med lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter.

Gör Uppland Sparkapital AB skatteavdrag på min ränta?

Ja, Uppland Sparkapital drar i normalfallet 30 procent i skatteavdrag i enlighet med Skattebetalningslagen (1997:483)

Får jag kontoutdrag och kontrolluppgift?

Ja, kontoutdrag genereras vid varje årsskifte och dokumenten läggs upp i ditt dokumentarkiv. Du hittar dina kontoutdrag och kontrolluppgifter under ”Dokument” när du loggat in på dina internetsidor hos Uppland Sparkapital.

Är UpplandsSpar registrerat hos Finansinspektionen?

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare.

Vilken bank använder ni för in och utbetalningar?

Uppland Sparkapital använder Bankgirot för inbetalningar och utbetalningar görs från Handelsbanken.

Omfattas Uppland Sparkapital AB av den statliga insättningsgarantin?

Insatta medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Bolagets obestånd.

Vad innebär insättningsgarantin?

Bara för att du sparar i en bank så kan du inte vara säker på att ditt sparande omfattas av insättningsgarantin. Individuellt pensionssparande och sparande i aktiefonder eller pensionsfonder omfattas till exempel inte av insättningsgarantin. Om du vill ha insättningsgarantin, så rekommenderar vi att du kontrollerar noga att ditt sparande verkligen omfattas av den.

Du kan läsa mera om insättningsgarantin på Riksgäldens hemsida www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/. Nedan finns några utdrag från den:

”Hösten 1992 hotas stabiliteten i det finansiella systemet och det råder stor osäkerhet på den svenska finansmarknaden. Staten utför då en allmän statlig bankgaranti för att säkra det svenska betalningssystemet ”

”Hösten 2008 utbryter en ny finanskris och den 6 oktober 2008 utvidgas insättningsgarantins ersättning till 500 000 kronor. Den täcker nu också alla typer av konton oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut.”

”I maj 2016 beslutar riksdagen att ersättningsbeloppet ska fastställas i svenska kronor från och med den 1 juli 2016. Det högsta ersättningsbeloppet uppgår därmed till 950 000 kronor för insättare i svenska institut.”

”Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas däremot inte. Garantin gäller inte heller för postväxlar.”

Finns det någon kreditbedömning på Uppland Sparkapital?

Vi har inte publicerat någon kreditbedömning av Uppland Sparkapital. Uppland Sparkapital förmedlar dina pengar till UpplandsSpar, så din riskexponering är hos UpplandsSpar. UC AB som är Sveriges ledande affärs- och kreditupplysningsföretag har gjort en samlad kreditbedömning av UpplandsSpar. De bedömer att UpplandsSpar har högsta kreditvärdighet.

Hur använder Uppland Sparkapital inlånade medel?

Dina pengar placeras på räntebärande investeringskonto hos UpplandsSpar. Pengarna används huvudsakligen för moderbolaget Uppland Kapital AB:s fortsatta expansion.  Uppland Kapital AB har två verksamheter som är systerbolag till UpplandsSpar. Det är Uppland Kredit AB som arbetar med krediter till företag och Catalunia Capital AB genom Extralånet som arbetar med krediter till privatpersoner. Ägarna till Uppland Kapital har lång erfarenhet av att lyckosamt placera sina egna pengar i denna typ av krediter till företag och privat personer. Genom Uppland Sparkapital erbjuds du möjligheten att dra nytta av deras erfarenhet och placera pengar med högsta möjliga avkastning.

Kan jag öppna ett konto hos Uppland Sparkapital som utlandsboende?

Nej, för att kunna öppna konto hos Uppland Sparkapital krävs att du har ett svenskt personnummer, bankkonto i svensk bank och en registrerad folkbokföringsadress i Sverige.

Varför har Uppland Sparkapital inte Clearingnummer?

Uppland Sparkapital är ingen bank, utan är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster. Uppland Sparkapital ger hög avkastning på dina pengar från första kronan och är ett bra komplement till din ordinarie bank.

Jag kan inte hitta min bank i listan, vilken bank ska jag ange?

Om du först skriver in ditt clearingnummer så brukar namnet på banken komma upp. I Sverige finns det ett flertal Sparbanker vars clearingnummer börjar på 8  – ibland kommer det upp att de tillhör Swedbank. Det är inte något problem. Så länge du har fyllt i rätt clearingnummer och kontonummer så ska det fungera.

Är Uppland Sparkapital internettjänst säker?

Uppland Sparkapital använder sig av krypteringsteknologin SSL (Secure Socket Layer) med EV-certifikat för att skydda all kommunikation (användar-ID, lösenord och meddelanden) mellan din webbläsare och vår webbserver. EV-certifikat (EV) är en typ av SSL-certifikat med en extra hög nivå av kontroll vid utfärdandet. Många internetbanker innehar denna certifikattyp. Du kan enkelt se när kommunikationen är krypterad – med ett EV-certifikat syns företagets namn i grönt i webbläsarens adressrad, då vet du att du besöker den korrekta webbplatsen.

Har Uppland Sparkapital AB en kundtjänst?

Ja, du är mycket välkommen att kontakta oss på e-post: kundtjanst@upplandssparkapital.se alternativt ringa oss på tel: 08-753 22 60.

Vi har telefontid 08:00 – 14:00 på vardagar.