Uppland Sparkapital erbjuder dig att investera i olika former som är anpassade för olika behov, från obunden till bunden tidslängd och avkastning i dina placeringar. Aktuella villkor kan du se i tabellerna på denna sida. Här får du en översikt över dina möjligheter att höja avkastningen på dina pengar.

InvesteringskontoHuvudkontoAutoinvest kortAutoinvest medelAutoinvest lång
BindningstidIngen3 månader12 månader36 månader
Förväntad årsavkastning4.50%6.00%7.00%8.00%
Minsta investering0 kr100 kr1 000 kr10 000 kr
Maximal investering150 000 kr150 000 kr150 000 kr150 000 kr

Viktig information

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Att investera i krediter medför alltid en risk att man inte får tillbaka sina pengar!