Uppland Sparkapital erbjuder olika investeringsformer som är anpassade för olika behov, från obunden till bunden tidslängd och avkastning i dina placeringar. Aktuella villkor kan du se i tabellerna på denna sida. Här får du en översikt över dina möjligheter att höja avkastningen på dina pengar.

InvesteringskontoHuvudkontoRäntekonto 3 månRäntekonto 6 månRäntekonto 12 månRäntekonto 24 månRäntekonto 36 mån
BindningstidIngen3 månader6 månader12 månader24 månader36 månader
RäntetypRörligFastFastFastFastFast
Årsavkastning4.10%6.10%6.50%7.00%7.50%8.00%

Viktig information

Uppland Sparkapital AB (publ.) är ett betalningsinstitut som har tillstånd från Finansinspektionen att tillhandahålla betaltjänster enligt lag (2010:751) om betaltjänster med en internetbaserad investeringsplattform för förmedling av krediter utan säkerhet mellan Kreditgivare och Kredittagare. Investerade medel omfattas inte av Lagen om Insättningsgaranti (1995:1571) och kan förloras i händelse av Kredittagarens obestånd.

Huvudkonto

Räntekonto 3 månader
Räntekonto 6 månader
Aktuell avkastning4.10% årligen6.10% årligen6.50% årligen
RäntetypRörligFastFast
BindningstidIngen (Fria uttag)
3 månader6 månader
Kostnad0 kr (klicka här för att se prislistan)0 kr (klicka här för att se prislistan)
0 kr (klicka här för att se prislistan)
Minsta insättning0 kr200 kr200 kr
Maximal insättning100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Huvudkontot har ingen uppsägningstid och insatta medel utbetalas inom 5 bankdagar efter att uttagsbegäran är Upplands Spar tillhanda. Räntan är rörlig och räknas för 365 (366) kalenderdagar. Räntan kapitaliseras årligen den 31 december. Ränteberäkning görs efter räntebasen 365/365 dagar
(366/366). Samtliga kontohavare tilldelas ett Huvudkonto.
Räntekontot 3 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Huvudonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Huvudkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).Räntekontot 6 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Huvudkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Huvudkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).
Räntekonto 12 månader
Räntekonto 24 månaderRäntekonto 36 månader
Aktuell avkastning7.00% årligen7.50% årligen8.00% årligen
RäntetypFastFastFast
Bindningstid12 månader24 månader36 månader
Kostnad0 kr (klicka här för att se prislistan)0 kr (klicka här för att se prislistan)0 kr (klicka här för att se prislistan)
Minsta insättning1 000 kr1 000 kr10 000 kr
Maximal insättning100 000 kr100 000 kr100 000 kr
Räntekontot 12 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Huvudkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. På förfallodagen överförs ränta och ursprunglig insättning till ditt Huvudkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).Räntekontot 24 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Huvudkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. Efter 12 månader överförs första årets ränta till Huvudkontot. På förfallodagen överförs andra årets ränta och ursprunglig insättning till ditt Huvudkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).Räntekontot 36 månader är ett konto med fast löptid och ränta. Kontot aktiveras genom att du på internettjänsten för över pengar från ditt Huvudkonto till Räntekontot. Insättningen är bunden under kontots löptid. Inga insättningar eller uttag kan göras under löptiden. Efter 12 respektive 24 månader överförs första respektive andra årets ränta till Huvudkontot. På förfallodagen överförs tredje årets ränta och ursprunglig insättning till ditt Privatkonto och pengarna finns tillgängliga för uttag. Kontot kan avslutas i sin helhet innan löptidens slut (förtida kontoavslut).